разсърдвам

разсърдвам
гл. - сърдя, нервирам, възбуждам, гневя, разгневявам, дразня, раздразням, предизвиквам, ядосвам, разядосвам, вбесявам, разлютявам, лютя
гл. - раздразвам, досаждам
гл. - провокирам
гл. - навличам си гнева на

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • разсърдвам се — гл. сърдя се, гневя се, обиждам се, нервирам се, дразня се, лютя се, разлютявам се, муся се, цупя се, недоволствам, ядосвам се, раздразним се гл. скарвам се, смразявам се, не съм в добри отношения …   Български синонимен речник

  • възбуждам — гл. дразня, раздразням, сърдя, разсърдвам, гневя, разгневявам, нервирам, ожесточавам гл. предизвиквам, пораждам, създавам гл. раздухвам, разпалвам, възпламенявам, паля, запалвам, будя, събуждам гл. съблазнявам, изкушавам гл. вълнувам, развълнувам …   Български синонимен речник

  • догневява ме — словосъч. разсърдвам се, ядосвам се, нервирам се, разядосвам се, гневя се, разгневявам се, избухвам, кося се, лютя се …   Български синонимен речник

  • докачам — гл. засягам, докосвам, накърнявам гл. обиждам, огорчавам, оскърбявам, наскърбявам, сърдя, разсърдвам, уязвявам, нагрубявам, жегвам, жигосвам …   Български синонимен речник

  • досаждам — гл. отегчавам, притеснявам, дотягам, омръзвам, опротивявам, нервирам, смущавам, ядосвам, сърдя, разсърдвам, безпокоя, отвращавам, гнетя гл. дразня, раздразвам гл. раздразням, закачам гл. тормозя, вадя душата на, не оставям на мира гл. уморявам гл …   Български синонимен речник

  • дразня — гл. сърдя, разсърдвам, ядосвам, раздразним, възбуждам, нервирам, тревожа, разтревожвам, предизвиквам, провокирам, безпокоя, шокирам, смущавам, притеснявам, отегчавам гл. докачвам, оскърбявам гл. настървявам, ожесточавам, озверявам, озлобявам гл.… …   Български синонимен речник

  • засягам — гл. докосвам, допирам, улучвам, закачам, досягам, достигам гл. накърнявам, увреждам, ощетявам гл. визирам, зачеквам, споменавам, загатвам, подмятам гл. обиждам, докачвам, жегвам, жигосвам, оскърбявам, наскърбявам, уязвявам, разсърдвам гл.… …   Български синонимен речник

  • засягам се — гл. обиждам се, докачвам се, оскърбявам се, разсърдвам се, наскърбявам се …   Български синонимен речник

  • изразявам недоволство — словосъч. недоволствам, сърдя се, негодувам, възнегодувам, муся се, намусвам се, мръщя се, цупя се, нацупвам се, сумтя, разсърдвам се, поразсърдвам се, засумтявам словосъч. протестирам, роптая, не одобрявам, възмущавам се, не съм доволен …   Български синонимен речник

  • мръщя се — гл. намръщвам се, начумервам се, чумеря се, цупя се, нацупвам се, муся се, намусвам се, сърдя се, въся се, навъсвам се, свъсвам вежди, гледам изпод вежди, правя гримаси, бърча си челото гл. недоволствам, протестирам, роптая, разсърдвам се гл.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”